Kategorier

Fakta om varumärket ”Förbundet Rädda Jakten RJ”

27 juni 2013
En instiftelseurkund upprättades och undertecknades av Wincent Kvarnrud, Mats Eriksson och Kjell Dahlin.

 

28 juni 2013
Kjell Dahlin inlämnar ansökan i sitt eget namn om varumärkesskydd för Rädda Jakten RJ

 

6 november 2013
Bevis om tilldelat organisationsnummer.

 

8 november 2013
Patent- och registreringsverket registrerade varumärket Förbundet Rädda Jakten RJ

 

6 januari 2014
Kjell Dahlin fakturerar för varumärkesregistreringen
Betalning till Kjell Dahlin (genom Kjell Dahlin) för fakturan avseende varumärkesregistreringen

Kjell Dahlin har således betalt för varumärket med Rädda Jaktens pengar,
medlemmarnas pengar, men valt att själv behålla varumärket.

Kjell Dahlin har också frånsagt sig sitt styrelseuppdrag 8 augusti 2014 men lämnade då inte ifrån
sig alla handlingar. Han behöll också bankdosan och har efter sitt frånträde gjort utbetalningar
från Rädda Jaktens konto.

Den 11 december 2014 skickade Kjell Dahlin följande mail … Läs här

Av mailet framgår att de pengar Kjell Dahlin erhållit som betalning för registreringen av
varumärket har han nu egenmäktigt omvandlat till
– ”skälig ersättning för användandet under de 1,5 år som gått”.

Vidare skriver Kjell Dahlin

”Jag upplät rätten, att använda varumärket till förbundet Rädda Jakten RJ
under förutsättning att förbundet använde en hemsida som jag hade inflytande
över innehållet på.

Det är således ställt utom allt tvivel vad Kjell Dahlin har för avsikter med Rädda Jakten.

 

Comments are closed.