Kategorier

Viktiga dokument

130627 Instiftelseurkund Rädda Jakten RJ

130628 Ansökan varumärkesskydd

131106 Bevis om Organisationsnummer

 

 

131108 PRV Registrering Rädda Jakten

140715 Svarta pengar Inköp utan täckning

140716 Hemsidan och trycksaker

140716 Kjell Dahlin bekräftar utbetalning av svarta pengar

140716-15 Mailtråd

140729 Revisor

140804 Kontoutdrag

140806 Mats Eriksson, varumärket

140808-07 Revisor begäran

140808 Kjell Dahlins avsägelse

140808 Mats Erikssons avsägelse

140809 Hemsidan

140809 Mats Eriksson bekräftar samröre med Sven Pettersson

140816 Ordföranden sätter ner foten

140819 Hemsidan

140902 Sökning S-E Pettersson

140922 Hemsidan

140923 Kontoutdrag

140924 Kjell Dahlins bekännelser

141005 Protokollsutdrag

141005 Utdrag-styrelseprotokoll godkända avsägelser av Kjell Dahlin och Mats Eriksson

141005 Styrelseprotokoll

141212 Revisionsberättelse

141212 Revisorernas uppgift

141214 Göran Karlsson, Lögner och insinuationer av värsta sort

141214 Infocentrum.se, kommentarer Göran Karlssons påståenden

150105 RJ årsmöte 2015

 

Comments are closed.